Polityka prywatności i pliki cookie

Wycinanie uszczelek z specjalnych materiałów

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Cześć
Bieżący tekst będzie dotyczył i opisywał Materiały na uszczelki  do samodzielnego wycinania uszczelek firmy Gambit Temasil .

Firma produkuje bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF, które są innowacyjnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z wieloma różnorodnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także odpowiednich dla założonych warunków pracy elastomerów. Wysoko wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 system kalandrowania płyt gwarantuje stabilne i zachowane na najwyższym poziomie parametry techniczne (tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT).

Płyty GAMBIT AF są płytami, których cechy techniczne spełniają wymagania dla większości wdrożeń. W wypadkach, gdy szczególne warunki pracy nie zezwalają na użycie płyt GAMBIT AF, firma proponuje arkusze na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Produkty te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.

 

Wszystkie wymienione w tabelach i opisach dane opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich wykorzystywaniu. Ze powodu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele elementów wynikających ze trybu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, zacytowane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń, a wyjątkowe wdrożenia wyrobów wymagają kontaktu z producentem, lub opracowania samodzielnych prób.

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT

Dobierając dla danego węzła uszczelniającego materiał na uszczelkę, trzeba uwzględnić wiele czynników. Najistotniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, gatunek uszczelnianego medium oraz budowa złącza. Występują również inne wyznaczniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład cykliczność pracy, drgania mechaniczne, staranność montażu lub stan techniczny kołnierzy.
Dane z tabeli pozwalają dobrać płytę uszczelkarską, która najlepiej spełni wymagania odnośnie istniejących w danym połączeniu warunków pracy. Wziąć pod uwagę trzeba fakt, że punkt pracy powinien się znaleźć w odpowiednim obszarze wykresu. Nie znaczy to jednak, że w niektórych przypadkach uszczelnienie nie może skutecznie pracować w parametrach spoza wykresu, jednak wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę we własnym zakresie.

Aby jednak uszczelnienie mogło długo i stabilnie pracować, istotne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Głównym warunkiem jest zagwarantowanie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w takim wypadku możliwe jest uzyskanie na całej powierzchni uszczelnianej zacisków montażowych większych od wymaganych procedurami obliczeniowymi, a jednocześnie nieprzekraczających wartości niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. Czasami sytuacja wygląda tak, że użycie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym przypadku promujemy wywarcie takiego zacisku między kołnierzami, aby uszczelka została ściśnięta o 8-10% swojej pierwotnej grubości. Zacisk taki jest wystarczający w większości przypadków do doszczelnienia złącza, nie powodując równocześnie uszkodzenia struktury uszczelki. W tym samym celu zaleca się stosowanie na całym złączu jednolitych śrub w dobrym stanie technicznym i powleczonych dobrym smarem.

Materiał, z którego wykonane są płyty uszczelkarsskie, to laminat złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on odpowiednio i skutecznie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla poniektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze specyfiki materiału, jego mocnych i słabych stron.

Wszelkie uszczelki z płyt aramidowo - kauczukowych utwardzją się w temperaturach powyżej 200°C. Dobre płyty, a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują parametry wystarczjąc do skompensowania ruchów cieplnych kołnierzy w zalecanych zakresach temperatur. Jest to elementarny warunek zachowania szczelności uszczelnienia, głównie w przypadku elementów działającym w warunkach znacznych wahań temperatury. Info ze strony http://warsztattechnika.pl/

Kolejnym zagrożeniem dla płyt aramidowo - kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). W jego wyniku wypala się spajający płytę elastomer. Aby zapobiec temu zjawisku, konieczne jest odizolowanie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i powietrza z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami.
Pierwszym z nich jest odpowiednia konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek.
Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem).

Odpowiednio przygotowane złącze kołnierzowe z dobrze dobraną uszczelką, zamontowaną we poprawny sposób spełnia swoje zadanie przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak powtórne stosowanie raz zdemontowanych uszczelek.

Uszczelki można wycinać korzystając z odpowiednich wykrojników, maszyn CNC z ploterem lub ręcznie cyrklem i skalpelem technicznym}. Większość materiałów na uszczelki jest na tyle elastyczna, że bez problemu daje się wycinać.

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Dom Techniczny!
 
Template By